Hur mycket får jag tillbaka på ränteavdraget?

I svensk skattelagstiftning är grundregeln för kostnadsräntor och intäktsräntor att kostnadsräntor, det vill säga de räntor du betalar på lån, får dras av till 30% medan intäktsräntor i stället beskattas till just 30%. Snabblån skiljer sig inte från andra typer av lån och krediter, såsom till exempel bolån, privatlån eller avbetalningsköp och liknande, vilket gör att de räntekostnader du har för ett snabblån kan dras av i deklarationen. Med det så kallade ränteavdraget minskas alltså i praktiken kostnaden för ditt snabblån.

Avgifter ingår inte i ränteavdraget
Viktigt att notera är att det enbart är räntekostnader som ingår i ränteavdraget och att avgifter inte gör det. Många långivare inom snabblån debiterar dig enbart ränta för ditt snabblån, just för att du ska få fördelen av ränteavdraget, men det finns också långivare som debiterar både avgifter och räntor samt långivare som i princip enbart tar ut avgifter. När du undersöker utbudet av snabblån är det en klar fördel om du siktar in dig på långivare som låter dig dra full nytta av ränteavdraget.

Kort om ränteavdrag för snabblån
De räntor du betalar för ett snabblån minskar din beräknade skatt för det aktuella kalenderåret. Om du har intäktsräntor, såsom till exempel ränta på sparkonto, kvittas först kostnaderna mot räntorna. Först när kostnaderna överstiger intäkterna aktualiseras avdraget.

Ränteavdraget
Ränteavdraget är 30% av räntekostnaderna upp till 100 000 kr och 21% för kostnader som överstiger denna summa. Om du har betalat 1000 kr i räntekostnader för ett snabblån får du alltså göra ett avdrag på din beräknade skatt på 30%, det vill säga 300 kr. Om du har en beräknad skatt under året på 100 000 kr kommer skatten efter avdraget att vara 99 700 kr. Detta kanske låter lite komplicerat, men som tur är behöver du ytterst sällan göra något särskilt för att få avdraget. Alla långivare och andra kreditgivare skickar årligen kontrolluppgifter till Skatteverket som sedan ser till att uppgifterna kommer förtryckta på din deklaration.

Sammanfattning

  • Du kan dra av räntekostnader för snabblån i din deklaration
  • Du kan inte dra av avgifter
  • Det mesta du kan få tillbaka på ränteavdraget är 30% upp till 100 000 kr
  • Avdraget räknas på din beräknade skatt