Vad är kreditscoring?

En långivare, till exempel en bank eller ett kreditbolag, behöver ha heltäckande information om en möjlig låntagares ekonomiska situation för att kunna göra en bedömning av huruvida låntagaren ska kunna beviljas ett lån eller inte. Långivaren vill se om låntagaren kan anses komma att uppfylla skyldigheterna enligt låneavtalet.

Förr i tiden var det en ganska komplicerad historia för banker och kreditbolag att finna ekonomisk information om privatpersoner. Idag råder raka motsatsen. Varje enskild privatperson i Sverige har ett ekonomiskt fotavtryck med alla tänkbara uppgifter och det är en ganska enkel sak för exempelvis en bank att få fram de önskade uppgifterna. Inkomster från lön, inkomster från kapital, fastighetsinnehav – det finns ingen ekonomisk uppgift som är dold.

Kreditupplysningsföretagen
För att ta del av en privatpersons ekonomiska liv använder sig banker och kreditbolag av tjänster från kreditupplysningsföretagen. Det mest kända är Upplysningscentralen (UC), men det finns fler företag som erbjuder kreditupplysningar. UC och andra kreditupplysningsföretag levererar en samlad bild av en privatpersons ekonomi och kan också presentera en kreditscoring.

Att beräkna en kreditscoring
Kreditscoring är ett verktyg som hjälper långivare att snabbt och smidigt ta ett beslut om en potentiell låntagare ska kunna beviljas eller lån eller inte. Scoringen kan också ge ledning till om den sökande ska kunna erbjudas ett lån på hela det önskade beloppet eller om det är klokt att sätta ett maxtak.

Olika prestations sätt
Det finns i huvudsak två sätt att presentera en kreditscore. För det första kan kreditscoringen presenteras i form av ett poängtal, till exempel mellan 1-10, där poängen 10 anger högsta möjliga kreditvärdighet medan poängen 1 då givetvis är ett bottenbetyg.

För det andra kan kreditscoringen beskrivas som en procentsats som visar risken för betalningsinställelse, det vill säga att privatpersonen helt enkelt inte längre kan betala någon räkning eller faktura. En procentsats på 5% innebär att kreditupplysningsföretaget, efter att ha analyserat personens ekonomi, anser att risken för att långivaren inte ska få tillbaka sina utlånade pengar är 5%.

De uppgifter som ingår som underlag för en kreditscore är framför allt följande:

  • Anställning och anställningsform
  • Ålder
  • Inkomst
  • Historik för inkomst
  • Befintliga lån
  • Eventuella betalningsanmärkningar
  • Bolagsengagemang
  • Sparande och investeringar

Störst fokus är på anställning och inkomst. Det är ganska naturligt egentligen, detta eftersom det i regel är från de löpande inkomsterna som man betalar amorteringar och räntor. Detta betyder också att det mest effektiva sättet att förbättra sin kreditscore helt enkelt är att öka sin regelbundna inkomst.