Skillnaden mellan snabblån och blancolån

Det finns många likheter mellan snabblån och blancolån. Den främsta likheten är att båda lånen är lån för vilka långivaren inte har någon reell säkerhet. Långivaren måste helt enkelt lita på att låntagaren uppfyller sina betalningsskyldigheter. Samtidigt finns en hel mängd skillnader mellan snabblån och blancolån. Här nedan kan du läsa om några av dem.

Lånets storlek och löptid
Snabblån är begränsade i storlek till mellan 1000-10 000 kr medan motsvarande spann för blancolån normalt är 20 000-350 000 kr (undantag finns dock). Snabblån är helt enkelt små krediter tänkta för mer eller mindre akuta betalningar medan privatlån mer är avsedda för renoveringar, köp av begagnade bilar, längre semesterresor och liknande. Löptiden på ett snabblån överstiger sällan 90 dagar medan löptiden för ett blancolån kan vara upp till 10 år.

Tiden från ansökan till utbetalning
Det behöver inte ta mer än 4-5 bankdagar från det att man lämnar in en låneansökan om ett blancolån tills dess att pengarna betalas ut. Detta är dock eoner av tid om man jämför med tiden från ansökan till utbetalning vad gäller snabblån. De flesta långivare inom snabblån gör utbetalningar minst en gång per dag och om man ansöker om ett lån på förmiddagen kan man i regel förvänta sig att få sina pengar under eftermiddagen.

Kostnaderna för lånet
Lånekostnaderna i form av räntor samt eventuella avgifter är större för snabblån än för blancolån, om man tittar procentuellt sett. Kostnaden för ett snabblån kan uppgå till mellan 10-50 procent på lånesumman under löptiden (den effektiva räntan blir betydligt högre) medan kostnaden för ett blancolån ligger mellan 5-20 procent på årsbasis.

Att notera är att kostnaderna för ett snabblån är desamma oavsett vilken ekonomi låntagaren har. En låntagare med en mycket god ekonomi betalar lika mycket i räntor och avgifter som en person med en betydligt sämre ekonomi. Annat förhåller det sig med blancolån. För blancolån får en låntagare med en god ekonomi en lägre ränta och därmed lägre kostnader än en låntagare med sämre ekonomi.

Låntagarens ekonomi
Ju större ett lån är, desto bättre ekonomi behöver låntagaren ha för att kunna betala tillbaka den totala lånesumman inom en överskådlig framtid. Om lånesumman är mycket liten krävs inte alls samma ekonomi. Av den anledningen har långivare inom snabblån inte alls samma krav på löpande betalningsförmåga som långivare inom blancolån har.

För ett blancolån på 100 000 kr kanske långivaren kräver att den potentiella låntagaren har en deklarerad inkomst på 200 000 kr. För ett snabblån på 5000 kr blir kravet på deklarerad inkomst betydligt lägre. Det är, kort sagt, lättare att bli beviljad ett snabblån än ett blancolån.