Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är, något förenklat, ett dokument med utdrag från diverse register som har att göra med privatpersoners ekonomi. Tanken med en kreditupplysning är att en kreditgivare, en leverantör, en hyresvärd, med flera, ska få en aktuell översiktsbild av en privatpersons ekonomiska ställning. Givetvis kan kreditupplysningar även tas på företag.

Upplysningscentralen
En aktör som vill ta en kreditupplysning ska vända sig till någon av de specialiserade kreditupplysningsföretagen. Det finns en handfull större sådana företag i Sverige idag varav Upplysningscentralen AB är den mest tongivande. Det är faktiskt så att ”en UC” nästan har blivit synonymt med en kreditupplysning.

En kreditupplysning kan göras hur omfattande som helst. När man beställer en kreditupplysning får man helt enkelt vad man betalar för. Med en kreditupplysning av standardmodell får den som vänder sig till kreditupplysningsföretaget ett dokument med följande uppgifter.

Allmänna uppgifter
Under denna rubrik presenteras personuppgifter, uppgifter om civilstånd, huruvida äktenskapsförord finns eller inte samt nuvarande och tidigare folkbokföringsort. Uppgifterna hämtas från Skatteverket och uppdateras varje gång en förändring görs i Skatteverkets register.

Inkomstuppgifter
Vad gäller inkomstuppgifter presenteras information för två år tillbaka med följande:

  • Överskott av anställning
  • Taxerad inkomst
  • Överskott/underskott av kapital (ränteintäkter, räntekostnader, med mera)
  • Netto före avdrag
  • Slutlig skatt

Uppgifterna hämtas från Skatteverket. Så fort den senaste deklarationen har blivit godkänd av Skatteverket kan kreditupplysningsföretaget hämta nya uppgifter. Eftersom deklarationen för ett kalenderår i vissa fall godkänns först i december efterföljande år sker en viss eftersläpning i rapporteringen.

Fastighetsägaruppgifter
Om den omfrågade äger en eller flera fastigheter presenteras objekten med fastighetsbeteckning, kommun, klassificering (till exempel småhusenhet), datum för förvärv, taxeringsvärde, med mera. Uppgifterna hämtas från Lantmäteriet.

Krediter
Under denna rubrik samlas alla uppgifter om varje aktuell kredit. Dessutom presenteras en översikt av hur krediterna har utvecklats under det senaste året. Sammanställningen visar bland annat beviljade krediter och utnyttjade krediter, antalet kreditgivare samt antal krediter totalt sett. Sammanställningen baseras på de uppgifter som kreditgivarna själva lämnar in till kreditupplysningsföretaget.

Anmärkningar
Under rubriken anmärkningar döljs betalningsanmärkningar samt aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden. Betalningsanmärkningar på grund av misskötta krediter och misskött kontokredit är enbart synliga för kreditmarknadsbolag och banker.

Senaste frågor
Här syns de senaste registrerade frågorna hos kreditupplysningsföretaget.