Risker med att vara borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person (till exempel en bank eller ett kreditbolag) som lånar ut pengar. Den till vilken borgenären lånar ut pengar kallas för gäldenär. Det är viktigt att hålla isär begreppen borgenär och borgensman. En…

Hur fungerar skatteåterbäringen?

Alla privatpersoner får varje år ett slutskattebesked för det föregående kalenderåret. Detta slutskattebesked utgör den sammanlagda hopräkningen av inkomster och utgifter från kontrolluppgifter och egna uppgifter tillsammans med eventuella avdrag enligt deklarationen. Om du har betalat för lite skatt under…

Vad är kreditscoring?

En långivare, till exempel en bank eller ett kreditbolag, behöver ha heltäckande information om en möjlig låntagares ekonomiska situation för att kunna göra en bedömning av huruvida låntagaren ska kunna beviljas ett lån eller inte. Långivaren vill se om låntagaren…

Ockerränta

Ocker är ett mycket gammalt ord som avser en situation då någon utnyttjar en persons svagare position/situation för att låna ut pengar till oskäligt höga kostnader (till ockerränta). Ocker har funnits ända sedan människor började handla med varandra och samhället…

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är, något förenklat, ett dokument med utdrag från diverse register som har att göra med privatpersoners ekonomi. Tanken med en kreditupplysning är att en kreditgivare, en leverantör, en hyresvärd, med flera, ska få en aktuell översiktsbild av en…

Hur mycket får jag tillbaka på ränteavdraget?

I svensk skattelagstiftning är grundregeln för kostnadsräntor och intäktsräntor att kostnadsräntor, det vill säga de räntor du betalar på lån, får dras av till 30% medan intäktsräntor i stället beskattas till just 30%. Snabblån skiljer sig inte från andra typer…

Skillnaden mellan snabblån och blancolån

Det finns många likheter mellan snabblån och blancolån. Den främsta likheten är att båda lånen är lån för vilka långivaren inte har någon reell säkerhet. Långivaren måste helt enkelt lita på att låntagaren uppfyller sina betalningsskyldigheter. Samtidigt finns en hel…

Vad ingår i avtal för lån?

Det finns inga formkrav för hur ett avtal för lån ska ställas upp. Avtalet behöver heller inte registreras på något sätt. Egentligen är det faktiskt så att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett som är nedpräntat på papper….

Att tänka på innan man tar ett snabblån

Det går snabbt att ta ett snabblån. Ansökan gör du i regel direkt på nätet eller via sms och sedan tar det maximalt en bankdag innan pengarna betalas ut. I allmänhet går det dock betydligt fortare än så. Att det…

Många kreditupplysningar påverkar ditt kreditbetyg

Det är en allmänt vedertagen uppfattning att många kreditupplysningar påverkar ditt kreditbetyg negativt. Detta är till största del korrekt. Samtidigt finns det undantag till huvudregeln. I tillägg är det självklart så att antalet kreditupplysningar bara är en av de många…