Risker med att vara borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person (till exempel en bank eller ett kreditbolag) som lånar ut pengar. Den till vilken borgenären lånar ut pengar kallas för gäldenär. Det är viktigt att hålla isär begreppen borgenär och borgensman. En borgensman kan träda in i en gäldenärs ställe om denne inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Risker
Det finns risker i alla avtalssituationer och i ett låneavtal är givetvis den största risken att låntagaren helt enkelt struntar i att uppfylla skyldigheten att betala tillbaka lånet. En annan risk är att låntagaren inte uppmärksammar förfallodatum och därför betalar för sent.

Om man som privatperson agerar borgenär gentemot någon man känner väl, till exempel en familjemedlem, finns även helt andra risker att ta hänsyn till.

Konsekvenser av uteblivna betalningar
Om låntagaren genom försummelse eller ovilja att uppfylla sina skyldigheter inte betalar av på lånet har borgenären en bestämd plan att följa för att försöka driva in sina pengar. Det första steget är att skicka ut en påminnelse. Om låntagaren inte betalar efter denna uppmaning kan borgenären skicka ärendet vidare till inkasso.

Båda dessa steg kostar borgenären pengar. Att skicka ut påminnelser ger upphov till en administrativ kostnad och för inkasso måste borgenären betala inkassoföretaget en avgift för tjänsten. I tillägg går ju borgenären rent faktiskt miste om en alternativintäkt för de utlånade pengarna.

Om inte betalning sker
Om låntagaren inte betalar trots uppmaning i kravbrev och efter inkassokrav är nästa steg att ta ärendet till Kronofogden. Kronofogden kan efter ansökan utfärda ett betalningsföreläggande. Om skulden fortfarande inte betalas (i sin helhet, med pålagda avgifter) kan borgenären sedan ansöka om verkställighet.

Hela processen kostar både tid och pengar, och det är få ärenden som går hela vägen till Kronofogden. Det är helt enkelt för kostsamt och omständligt för borgenären att ta ärendet vidare efter inkassokravet, särskilt om skulden gäller ett mindre belopp.

Metoder för att minska risken som borgenär
Som borgenär vill man till varje pris minimera alla risker. Med en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag som grund kan en borgenär få en mycket bra bild av en privatpersons ekonomi och utifrån en analys se om den potentiella låntagaren bör kunna beviljas ett lån.

Kreditupplysningen
Kreditupplysningen omfattar bland annat allmänna personuppgifter, inkomstuppgifter, fastighetsägaruppgifter, befintliga kreditengagemang, betalningsanmärkningar, skuldkonto och senaste ärenden. Borgenären kan välja att göra en egen analys med de tillgängliga uppgifterna som grund eller begära en riskprofil alternativt en kreditscore från kreditupplysningsföretaget.