Hur fungerar skatteåterbäringen?

Alla privatpersoner får varje år ett slutskattebesked för det föregående kalenderåret. Detta slutskattebesked utgör den sammanlagda hopräkningen av inkomster och utgifter från kontrolluppgifter och egna uppgifter tillsammans med eventuella avdrag enligt deklarationen. Om du har betalat för lite skatt under året får du så kallad restskatt och blir betalningsskyldig. Om du i stället har betalat för mycket skatt under det föregående kalenderåret får du skatteåterbäring. Det krävs att du har ett överskott på minst 100 kr på ditt skattekonto för att du ska få skatteåterbäring.

Utbetalning från skattekonto
Vid överskott på ditt skattekonto betalas överskottet ut automatiskt till ditt bankkonto förutsatt att du har anmält ett mottagarkonto och förutsatt att du inte har anmält en utbetalningsspärr. Du anmäler enkelt ett mottagarkonto genom att logga in på Skatteverket på nätet alternativt besöker ditt lokala skattekontor. Mottagarkontot kan vara i vilken bank som helst. Givetvis kan du också få din återbäring utbetald mot en utbetalningsavi. Vill du inte ha ditt överskott utbetalat kan du anmäla att du vill ha en utbetalningsspärr. Då ligger pengarna kvar på ditt skattekonto och kan räknas av mot kommande skatter. Dessutom betalar Skatteverket lite ränta på pengarna.

När betalas skatteåterbäringen ut?
För att du ska kunna få skatteåterbäring måste din slutliga skatt ha beräknats och ett slutskattebesked tagits fram. Så fort slutskatten är beräknad sker utbetalning av eventuell skatteåterbäring. Under året finns tre utbetalningsperioder, nämligen juni, augusti/september samt december.

Webben
Om du deklarerar på nätet på Skatteverkets webbplats, genom sms eller telefon, eller via Skatteverkets app får du normalt din återbäring i juni. Skatteverket har som mål att skicka ut merparten av alla slutskattebesked i god tid innan midsommar.

Pappersblankett
Om du i stället deklarerar på pappersblankett kommer slutskattebeskedet och därmed också eventuell återbäring i augusti eller september. August/september är i regel också utbetalningsperioden för dig som har deklarerat uppgifter som Skatteverket behöver granska i särskild ordning. För vissa deklarationer som blivit uttagna för särskild granskning gäller dock december som period för slutskattebesked.

Om du har en enskild firma kommer slutskattebesked samt eventuell återbäring alltid i december. Detsamma gäller i princip alltid för dig som är delägare i handelsbolag eller aktiebolag.